SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE

293. USNESENÍ

z 29. schůze, konané dne 7. listopadu 2018

k vyslání senátorů Výboru pro záležitosti EU na zahraniční cestu

Na základě pozvání organizátorů akce a po rozpravě

VÝBOR

I.

souhlasí

s účastí předsedy výboru a místopředsedy výboru na konferenci předsedů výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí EU (COSAC) ve dnech 18. – 20. listopadu 2018 ve Vídni v Rakouské republice,

doprovod: Jan Grinc, vedoucí Oddělení pro EU;

II.

pověřuje

předsedu výboru Václava Hampla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.


Václav Hampl v.r.

předseda výboru

Šárka Jelínková v.r.

ověřovatelka výboru