PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

40. USNESENÍ

z 6. schůze konané dne 11. dubna 2017

návrhu senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 10

Po úvodním slově Jitky Seitlové, senátorce Senátu Parlamentu ČR, zpravodajské zprávě senátora Jiřího Carbola a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR odročit projednávaní návrhu senátního návrhu zákona do ustavující schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Jiřího Carbola;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Zbyněk Linhart v. r.

předseda výboru

Jiří Carbol v. r.

zpravodaj výboru

Petr Vícha v. r.

ověřovatel výboru