PROGRAM JEDNÁNÍ

38/2010

Týden od 20. září do 26. září 2010

http://www.senat.cz - Činnost - Kalendář akcí Senátu PČR


STALO SE V MINULÉM TÝDNU

Pondělí 13. září

V prostorách Frýdlantského salonku uspořádal místopředseda Senátu
Petr Pithart seminář s názvem Bydlení jako sdílená odpovědnost. V úvodu vystoupil náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous a vysvětlil koncepci bydlení v České republice. Zástupce VŠE Miroslav Zajíček představil další existující modely bydlení v Evropě a hovořil také o regulaci nájemného jako
o základu sociální nespravedlnosti. Široce diskutovány byly otázky problémů s bydlením v obcích, a to i v případě bydlení sociálního. Na co narážejí majitelé domů při správě svého majetku, popsal generální ředitel RPG RE Tony Akisch. V následné diskusi vystoupili zástupci místních správ a samospráv, architekti - urbanisté, zástupci majitelů domů, neziskových organizací, nájemníků i médií.

V úterý 14. září

Výbor pro záležitosti Evropské unie se v letošním roce stal hlavním organizátorem jednání evropských výborů členských států tzv. Visegrádské skupiny (V4). Na hostitelské úloze a na řízení jednání se stejnou měrou podílel
po letošních volbách nově ustavený evropský výbor Poslanecké sněmovny. Jednání bylo rozděleno do dvou dopoledních a dvou odpoledních sekcí. Předsedové obou domácích výborů - Jan Bauer a Luděk Sefzig - se v řízení schůze pravidelně střídali. V první sekci po úvodním slově náměstka ministra financí Tomáše Zídka účastníci vyjádřili obecnou podporu spolupráci při koordinaci hospodářské politiky, zároveň však akcentovali potřebu zachování svrchované pravomoci národních parlamentů při schvalování rozpočtů členských států. Účastníci odmítli kritiku Slovenska, která se snesla na jeho hlavu za neposkytnutí bilaterální pomoci Řecku. Vystupující řečníci kladli důraz především na skutečné uvedení pravidel Paktu stability a růstu do praxe tak, aby došlo k zlepšení stavu veřejných financí. Druhá sekce uvedená náměstkem ministra životního prostředí Ivo Hlaváčem byla věnována diskusi o adekvátní reakci na problém změny klimatu. Ze závěrů setkání vyplývá, že navýšení závazku EU ke snížení emisí skleníkových plynů nelze uskutečnit, aniž by se k účasti na mezinárodním úsilí
na snižování emisí přihlásili další globální aktéři. Třetí sekci uvedl předseda senátního evropského výboru Luděk Sefzig vystoupením na téma meziparlamentní spolupráce v rámci platformy meziparlamentní spolupráce evropských výborů (tzv. COSAC). Senátor Sefzig kladl do popředí význam COSAC při kontrole dodržování principu subsidiarity. Bez dostatečné koordinace a bez včasné výměny názorů na unijní legislativní předlohy mezi národními parlamenty nedojde dle něho k žádoucímu vylepšení právního prostředí v Evropské unii. Poslední sekci uvedl senátor Tomáš Grulich specializující se na oblast justiční
a policejní spolupráce i na citlivou tématiku azylu a migrace. V historickém úvodu upozornil na hlubokou provázanost zájmů středoevropského regionu,
k níž se spolupráce V4 navrací. Podle Tomáše Grulicha je třeba společně upozorňovat, a to i v diskusi při strukturování každoročního rozpočtu EU,
na specifické zájmy vnější východní hranice EU. V popředí politického
a mediálního zájmu se naproti tomu doposud ocitala spíše středomořská oblast. Delegace jednotlivých komor zemí V4 na závěr ocenily aktuálnost výběru témat, způsob jejich uvedení hlavním řečníkem i strukturované řízení debaty, jejíž úroveň byla garantována odborností účastníků setkání.

Středa 15. září

Seminář věnovaný problematice proměn státnosti v procesu europeizace
se konal za účasti bývalého soudce Spolkového ústavního soudu Prof. Dietera Grimma, kterého z české strany doplňovala místopředsedkyně českého Ústavního soudu Eliška Wagnerová a Vojtěch Belling z Úřadu vlády. Pozornost přednášejících se přitom soustředila zejména na koncept státní suverenity a roli ústavních soudů při kontrole ústavní identity a kompetenčního rámce působnosti evropského práva.

Čtvrtek 16. září

V předsálí Jednacího sálu senátor Tomáš Grulich slavnostně zahájil výstavu Odemkněte srdce modrým klíčem. Výstava potrvá do 20. září 2010.


38. TÝDEN - PŘEHLED AKCÍ

PONDĚLÍ 20. 9. 2010

10:00 Slavnostní vyhodnocení folklorních festivalů za rok 2010
Jednací sál

11:00 Přijetí delegace Senátu Parlamentu Senegalské republiky předsedou VZOB J. Dienstbierem Růžový salonek

12:00 Setkání předsedy Senátu P. Sobotky s předsedou Národní rady Slovenské republiky Richardem Sulíkem Zelený salonek

12:00 Pracovní oběd pořádaný předsedou VZOB J. Dienstbierem pro delegaci Senátu Parlamentu Senegalské republiky Frýdlantský salonek

13:30 Přijetí místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Státu Izrael Avigdora Liebermana předsedou Senátu P. Sobotkou
Přijímací salonek

16:00 Seminář pro studenty MBA programu partnerských křesťanských vysokých škol v USA: Czech Legal History Frýdlantský salonek

ÚTERÝ 21. 9. 2010

09:30 20. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
Místnost č. 352

10:00 Veřejné slyšení VVVK na téma: „Výchova příkladem III“
Jednací sál

11:00 Přijetí zastupitele Tchajpejské hospodářská a kulturní kanceláře Chiu Jonga-jena předsedou VZOB J. Dienstbierem Pracovna př. VZOB

12:00 32. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie
Černínský salonek

14:30 Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Čínské lidové republiky v ČR Yu Qingtai předsedou Senátu P. Sobotkou
Přijímací salonek

15:00 Přijetí delegace Senátu Parlamentu Senegalské republiky
1. místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou Zaháňský salonek

16:00 Seminář na téma: „Lidská práva“ Hlavní sál

17:00 Schůze Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky
Zaháňský salonek

17:00 Pracovní setkání 1. místopředsedkyně Senátu A. Gajdůškové na téma: "Proč je dobré financovat vědu ?" Zelený salonek

18:00 Slavnostní zahájení výstavy "Čtvero ročních období“
Předsálí Jednacího sálu

STŘEDA 22. 9. 2010

00:00 12. schůze Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí (v průběhu polední přestávky schůze Senátu) Místnost č. 248

00:00 29.schůze Ústavně-právního výboru (v průběhu polední přestávky schůze Senátu) Zelený salonek

07:30 30. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
Valdštejnova prac.

08:00 Schůze SK ČSSD Zelený salonek

08:30 Senátorský klub ODS Frýdlantský salonek

09:00 23. schůze Senátu Jednací sál

19:00 Slavnostní koncert „Mexiko mezi dvěma úsvity“
Hlavní sál

ČTVRTEK 23. 9. 2010

09:00 Setkání a následná diskuse VHZD s delegací muzejních pracovníků
z Wolfenbüttelu (Spolková republika Německo) Frýdlantský salonek

09:00 31. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
Valdštejnova prac.

10:30 Akce senátora J. Oberfalzera Jičínský salonek

12:30 Setkání předsedy Senátu P. Sobotky s předsedou Parlamentu Finské republiky Sauli Niinistö Frýdlantský salonek

13:30 Slavnostní oběd pořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou na počest předsedy Parlamentu Finské republiky Sauli Niinistö
Hlavní sál

15:30 Tradiční přátelské setkání u příležitosti Svatováclavské slavnosti českého piva pořádané předsedou Senátu P. Sobotkou Frýdlantský salonek

16:00 Akce 1. místopředsedkyně Senátu A. Gajdůškové Zelený salonek

17:00 V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě se uskuteční koncert Městské hudby Františka Kmocha Kolín Valdštejnská zahrada

19:00 Slavnostní mezinárodní Setkání zástupců a hostů Confédération Fiscale Européenne (CFE) Hlavní sál

PÁTEK 24. 9. 2010

10:30 Setkání předsedy Parlamentu Finské republiky Sauli Niinistö
s místopředsedou VEU M. Krejčou, členem VEU T. Grulichem a členem VZOB R. Slavotínkem Zelený salonek

SOBOTA 25. 9. 2010

Nejsou hlášeny žádné akce

NEDĚLE 26. 9. 2010

Nejsou hlášeny žádné akce


Senát pro veřejnost

Valdštejnský palác je otevřen pro veřejnost zdarma každou sobotu a neděli od 10.00 do 18.00 hodin. Vstup je volný, k dispozici jsou návštěvníkům trojjazyčné informační tabule v každé části expozice.

Od 1. dubna do 31. října bude pro veřejnost Valdštejnská zahrada otevřena v těchto hodinách:

duben, květen 7.30 hod. – 18.00 hod.

červen ,září 7.30 hod. – 19.00 hod.

říjen 7.30 hod. – 18.00 hod.

O víkendech a během státních svátků je otevřeno od 10 hodin.

Zveme Vás do Trčkovské galerie, která byla vybudována v dosud nepřístupných sklepních prostorách Valdštejnského paláce. V historicky nejstarších, krásně klenutých prostorách areálu sídla Senátu je instalována Stálá výstava protokolárních darů. Jedná se o předměty, které dostávají senátoři na zahraničních cestách nebo které si naopak zahraniční návštěvy od nás odvážejí. Galerie je volně přístupná veřejnosti ve všední dny od 9.00 do 18.00 hod., o víkendech od 10.00 do 18.00 hod. Vstup je z 1. nádvoří Valdštejnského paláce.

Od 19. srpna do 10. října 2010 najdete ve Výstavní síni Senátu expozici
Výstava tří autorů Josef Poláček, Vladimír Cejnar, Josef Zoser.

Otevřeno:

Po – Pá 9.00 – 18.00 hod

So – Ne 10.00 – 18.00 hod

Vstup volný

Ve Valdštejnské zahradě je instalována výstava

Pětačtyřicátý…konec války v Evropě.

Otevřeno: Po – Pá - 7.30 – 19.00 hod.
So – Ne - 10.00 – 19.00 hod.

Vstup volný

Od 9. září 2010 do 31. října 2010 je v historických prostorách Valdštejnského paláce umístěna výstava

Tomáš Garrigue Masaryk a rodina.

Otevřeno: So – Ne 10:00 – 18:00 hod.

Vstup volný

Organizované skupiny si mohou objednat bezplatnou prohlídku Senátu
na pondělní nebo páteční termín.

Bližší informace v infocentru Senátu: tel. 25707 5707.

Informační centrum Senátu je otevřeno každý všední den od 9.00 do 18.00 hod.

Najdete zde veškeré informace o Senátu i o Valdštejnském paláci.

Schůze výborů, komisí a Senátu (s výjimkou neveřejných) a veřejná slyšení jsou přístupné veřejnosti do naplnění vyhrazených míst v zasedací místnosti.

Další volně přístupné akce:

21.09.2010 - 09:30 hod. - 20. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

21.09.2010 - 10:00 hod. - Veřejné slyšení VVVK na téma: „Výchova příkladem III“

21.09.2010 - 12:00 hod. - 32. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie

21.09.2010 - 17:00 hod. - Schůze Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

12. schůze Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí (v průběhu polední přestávky schůze Senátu)

29.schůze Ústavně-právního výboru (v průběhu polední přestávky schůze Senátu)

22.09.2010 - 07:30 hod. - 30. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

22.09.2010 - 09:00 hod. - 23. schůze Senátu

23.09.2010 - 09:00 hod. - 31. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

23.09.2010 - 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě se uskuteční koncert Městské hudby Františka Kmocha Kolín


PONDĚLÍ 20. 9. 2010

​ 10:00 hod. - Slavnostní vyhodnocení folklorních festivalů za rok 2010

Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)

Akci pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

​ 11:00 hod. - Přijetí delegace Senátu Parlamentu Senegalské republiky předsedou VZOB J. Dienstbierem spolu s místopředsedou VZOB
P. Lebedou, místopředsedou UPV J. Žákem a členem VZOB T. Kladívkem

Růžový salonek (KP)

​ 12:00 hod. - Setkání předsedy Senátu P. Sobotky s předsedou Národní rady Slovenské republiky Richardem Sulíkem spolu s 1. místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou, místopředsedou Senátu P. Pihartem a předsedou VEU L. Sefzigem

Zelený salonek (KP)

​ 12:00 hod. - Pracovní oběd pořádaný předsedou VZOB J. Dienstbierem pro delegaci Senátu Parlamentu Senegalské republiky za účasti místopředsedy VZOB P. Lebedy, místopředsedy UPV J. Žáka a člena VZOB T. Kladívka

Frýdlantský salonek (VP-A)

​ 13:30 hod. - Přijetí místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Státu Izrael Avigdora Liebermana předsedou Senátu P. Sobotkou

Přijímací salonek (VP-A)

​ 16:00 hod. - Seminář pro studenty MBA programu partnerských křesťanských vysokých škol v USA: Czech Legal History

Frýdlantský salonek (VP-A)

Akci pořádá místopředseda Senátu P. Pithart

o​ 20. 9. - 21. 9. 2010, Belgie, Brusel

Předseda VHZD J. Hajda se zúčastní Zasedání předsedů finančních výborů zemí EU (konference pořádaná v rámci předsednictví Belgie v Radě EU).

ÚTERÝ 21. 9. 2010

​ 09:30 hod. - 20. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Místnost č. 352 (VP-C)

​ 10:00 hod. - Veřejné slyšení VVVK na téma: „Výchova příkladem III“

Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)

Akci pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

​ 11:00 hod. - Přijetí zastupitele Tchajpejské hospodářská a kulturní kanceláře Chiu Jonga-jena předsedou VZOB J. Dienstbierem

Pracovna př. VZOB (KP)

​ 12:00 hod. - 32. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie

Černínský salonek (KP)

​ 14:30 hod. - Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Čínské lidové republiky v ČR Yu Qingtai předsedou Senátu P. Sobotkou

Přijímací salonek (VP-A)

​ 15:00 hod. - Přijetí delegace Senátu Parlamentu Senegalské republiky 1. místopředsedkyní Senátu A. Gajdůškovou

Zaháňský salonek (VP-C)

​ 16:00 hod. - Seminář na téma: „Lidská práva“

Hlavní sál (VP-C)

Akci pořádá senátor J. Štětina

​ 17:00 hod. - Schůze Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

Zaháňský salonek (VP-C)

​ 17:00 hod. - Pracovní setkání 1. místopředsedkyně Senátu
A. Gajdůškové na téma: "Proč je dobré financovat vědu ?"

Zelený salonek (KP)

​ 18:00 hod. - Slavnostní zahájení výstavy "Čtvero ročních období“ (Výstava potrvá od 21. 9. do 4. 10.)

Předsálí Jednacího sálu (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)

Akci pořádá senátorka M. Bayerová

o​ 10:00 hod. - Hejnice

Předseda Senátu P. Sobotka se zúčastní vzdělávacího cyklu Finanční gramotnost
v Hejnici.

STŘEDA 22. 9. 2010

​ 00:00 hod. - 12. schůze Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí

(v průběhu polední přestávky schůze Senátu)

Místnost č. 248 (VP-C)

​ hod. - 29.schůze Ústavně-právního výboru

(v průběhu polední přestávky schůze Senátu)

Zelený salonek (KP)

​ 07:30 hod. - 30. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství
a dopravu

Valdštejnova pracovna (VP-C)

​ 08:00 hod. - Schůze SK ČSSD

Zelený salonek (KP)

​ 08:30 hod. - Senátorský klub ODS

Frýdlantský salonek (VP-A)

​ 09:00 hod. - 23. schůze Senátu

Jednací sál (VP-A)

​ 19:00 hod. - Slavnostní koncert „Mexiko mezi dvěma úsvity“

Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C)

Akci spolupořádá předseda Senátu P. Sobotka

o​ 19:30 hod. - Hrad Špilberk, Brno

Předseda Senátu P. Sobotka se zúčastní zahajovacího ceremoniálu Mistrovství světa v basketbalu žen.

ČTVRTEK 23. 9. 2010

​ 09:00 hod. - Setkání a následná diskuse VHZD s delegací muzejních pracovníků z Wolfenbüttelu (Spolková republika Německo)

Frýdlantský salonek (VP-A)

​ 09:00 hod. - 31. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství
a dopravu

Valdštejnova pracovna (VP-C)

​ 10:30 hod. - Akce senátora J. Oberfalzera

Jičínský salonek (VP-A)

​ 12:30 hod. - Setkání předsedy Senátu P. Sobotky s předsedou Parlamentu Finské republiky Sauli Niinistö spolu s místopředsedou Senátu J. Liškou, místopředsedou Senátu P. Pithartem, předsedou VEU
L. Sefzigem, členkou VEU a předsedkyní SK Senátu pro ochranu soukromí J. Juřenčákovou a členkou UPV a předsedkyní SK Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury J. Rippelovou

Frýdlantský salonek (VP-A)

​ 13:30 hod. - Slavnostní oběd pořádaný předsedou Senátu P. Sobotkou na počest předsedy Parlamentu Finské republiky Sauli Niinistö za účasti 1. místopředsedkyně Senátu A. Gajdůškové, místopředsedy Senátu
J. Lišky, předsedy VEU L. Sefziga, členky VEU a předsedkyně SK Senátu pro ochranu soukromí J. Juřenčákové a členky UPV a předsedkyně
SK Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury
J. Rippelové

Mytologická chodba (VP-C), Audienční síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C)

​ 15:30 hod. - Tradiční přátelské setkání u příležitosti Svatováclavské slavnosti českého piva pořádané předsedou Senátu P. Sobotkou

Frýdlantský salonek (VP-A)

​ 16:00 hod. - Akce 1. místopředsedkyně Senátu A. Gajdůškové

Zelený salonek (KP)

​ 17:00 hod. - V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě
se uskuteční koncert Městské hudby Františka Kmocha Kolín

Valdštejnská zahrada (VP-C)

Akci pořádá Kancelář Senátu

​ 19:00 hod. - Slavnostní mezinárodní Setkání zástupců a hostů Confédération Fiscale Européenne (CFE)

Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C)

Akci spolupořádá místopředseda Senátu J. Liška

o​ 10:00 hod. - Raspenava

Předseda Senátu P. Sobotka se zúčastní vzdělávacího cyklu Finanční gramotnost v Raspenavě.

o​ 23. 9. - 24. 9. 2010

Na pozvání předsedy Senátu P. Sobotky navštíví Českou republiku předseda Parlamentu Finské republiky Sauli Niinistö s delegací.

PÁTEK 24. 9. 2010

​ 10:30 hod. - Setkání předsedy Parlamentu Finské republiky Sauli Niinistö s místopředsedou VEU M. Krejčou, členem VEU T. Grulichem
a členem VZOB R. Slavotínkem

Zelený salonek (KP)

o​ 10:00 hod. - Studentská ulice, Liberec

Předseda Senátu P. Sobotka se zúčastní zasedání Správní rady Technické univerzity Liberec.

o​ 14:00 hod. - Krajinská 1110, Liberec

Předseda Senátu P. Sobotka se zúčastní slavnostního znovuodhalení pamětní desky Járy Cimrmana na objektu tiskárny Geoprint v Liberci.

o​ 19:00 hod. – Trutnov

Předseda Senátu P. Sobotka se zúčastní slavnostního otevření společenského centra UFFO.

o​ 24. 9. 2010, Olomouc

Výjezdní zasedání SK ČSSD do Olomouce

SOBOTA 25. 9. 2010

​ Nejsou hlášeny žádné akce

NEDĚLE 26. 9. 2010

o​ 26. 9. - 28. 9. 2010, Portugalsko, Lisabon

Předseda VZOB J. Dienstbier se zúčastní konference týkající se Evropského útvaru pro vnější činnost (EEAS) zřízeného Radou EU.


Plánované akce - předběžná informace

(bude upřesněno v příslušném týdenním programu)

01.10.2010 - 10:00 hod. - Konference s názvem „Tarifní platy – mýty
a skutečnost“ - Jednací sál, Jičínský salonek

03.10.2010 - 19:30 hod. - 5. ročník „Malostranských komorních slavností 2010“ - vystoupí TALICHOVO KVARTETO - Hlavní sál, Zaháňský salonek

04.10.2010 - 10:00 hod. - Mezinárodní konference „Rodinná politika
v kontextu evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení“
- Jednací sál, Jičínský salonek

07.10.2010 - 10:00 hod. - Konference k Mezinárodnímu roku biodiverzity - Jednací sál, Frýdlantský salonek

09.10.2010 - 09:00 hod. - 7. mistrovství České republiky ve znalostech Bible - Jednací sál

09.10.2010 - 14:00 hod. - Slavnostní vyhodnocení výsledků 7. mistrovství České republiky ve znalostech Bible - Hlavní sál

10.10.2010 - 19:30 hod. - 5. ročník „Malostranských komorních slavností 2010“ Pocta českým mistrům - Zdena Kloubová - soprán, Jitka Čechová
- klavír - Hlavní sál, Zaháňský salonek

11.10.2010 - 17:00 hod. - Setkání pravidelných diváků Kulturního léta
v Senátu 2010 - Hlavní sál

12.10.2010 - 17:00 hod. - Slavnostní zahájení výstavy "Máchův kraj“ (výstava potrvá od 12. 10. do 25. 10.) - Předsálí Jednacího sálu, Jičínský salonek

17.10.2010 - 19:30 hod. - 5. ročník „Malostranských komorních slavností 2010“ Pocta Chopinovi - Anna Maria Stanczik - klavír (Polsko) - Hlavní sál, Zaháňský salonek

24.10.2010 - 19:30 hod. - 5. ročník „Malostranských komorních slavností 2010“ Camerata Bohemia - Gudni Emilsson - dir. (Island) - Hlavní sál, Zaháňský salonek

26.10.2010 - 17:00 hod. - Slavnostní zahájení výstavy "Duch dřeva
a kovu“ (Výstava potrvá od 26. 10. do 8. 11. 2010) - Jednací sál, Jičínský salonek

03.11.2010 - 16:00 hod. - Ocenění autorů nejlepších odborných lékařských knižních publikací a článků - Zaháňský salonek

15.11.2010 - 09:00 hod. - Seminář "J. Á. Komenský - jeho odkaz dnešní Evropě" - Jičínský salonek, Jednací sál


PROGRAM JEDNÁNÍ

ÚTERÝ 21. 9. 2010

20. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

09:30 hodin

Zahájení a schválení pořadu 20. schůze

09:35 hodin

Senátní tisk č. 288 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky
a dalších senátorů o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji) - VVVK

Uvede: senátor Jiří Liška, místopředseda Senátu, zástupce navrhovatelů

Zpravodaj: senátor Richard Svoboda

10:15 hodin

Senátní tisk č. 321 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu - VVVK

Uvede: Jan Kocourek, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Zpravodajka: senátorka Hana Doupovcová

10:45 hodin

Projednání peticí doručených Senátu PČR

Uvede: senátor Jaromír Jermář, předseda výboru

11:00 hodin

Sdělení předsedy výboru

Podněty a připomínky senátorů

Návrh termínu 21. schůze výboru

Veřejné slyšení VVVK na téma: „Výchova příkladem III“

Zahájení

MVDr. Jiří Liška, místopředseda Senátu

PhDr. Jaromír Jermář, předseda Výboru

Úvodní slovo

Nikolaj V. Palatajkov – Palatajkov, občanské sdružení

Pilíře prevence rizikového chování a prioritní oblasti MŠMT ČR

PhDr. Pavla Doležalová, ředitelka Odboru prevence, speciálního vzdělávání
a institucionální výchovy MŠMT ČR

Má Česká republika šanci vytvořit jednotnou a smysluplnou koncepci prevence rizikového chování?

Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., vedoucí Centra adiktologie,

Psychiatrická klinika 1. LF a Všeobecná fakultní nemocnice UK Praha

Systém včasné intervence

Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR

Výchova ke vztahu ke kulturnímu dědictví jako prevence rizikového chování
ve školách

PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury ČR

Sociálně-výchovný dopad mobilit ve vzdělávání

Ing. Eva Bartoňová, státní tajemnice - náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Účinnost školních preventivních systémů z pohledu České školní inspekce

Mgr. Olga Hofmannová, ústřední školní inspektorka

Prevence jako součást systému péče o ohrožené děti

PhDr. Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV ČR

Potřeba efektivní prevence ve školách

PaedDr. Jiří Pilař, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy

Role školních psychologů při podpoře prevence ve škole

PhDr. Jana Zapletalová, ředitelka Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR

Příspěvky z praxe

(vystoupení v délce do 5 minut)

Je výchova na školách opravdu příkladem

Mgr. Pavel Martinovský, předseda Asociace učitelů dějepisu ČR

Výchovné programy nonprofitních organizací v Českém ráji

JUDr. Mgr. Jaroslav Veselý, předseda Správní rady Nadačního fondu Jičín
- město pohádky, zástupce o. s. Paměť a svědomí a Města Jičín

Pracovní setkání česko-německé mládeže v rámci rekonstrukce KP Lety

Mgr. Naděžda Rezková Přibylová, pedagogická pracovnice Památníku Lidice

Primární prevence ve škole – zkušenosti z pilotního projektu

Bc. Michaela Tůmová a studenti Gymnázia Na Vítězné pláni, Praha

Skutečná liga školních hudebních skupin – aktivní přístup k prevenci

Lukáš Fousek, Michal Stanislav, N.S.E.F. production

Mimoškolní aktivity pro děti a mládež

Bc.A Adéla Pollertová

Nabídka mimoškolních aktivit – součást systému prevence

Mgr. Dipl. ek. Martin Platz, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy

Diskuse

(vystoupení v délce do 3 minut)

Dále mají možnost vystoupit zástupci škol a vyjádřit své potřeby v oblasti metodické podpory občanského a demokratického vzdělávání k realizaci rámcových vzdělávacích programů, sdělení osobních zkušeností s prací s dětmi
a mládeží na úrovni prevence.

Průběh veřejného slyšení výboru moderuje PaedDr. Jiří Pilař

32. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie

12:00 hod.

Zahájení a schválení programu schůze

12:05 hod.

Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU

12:15 hod.

Senátní tisk č.  N 126/07 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání

Přizván zástupce Ministerstva vnitra

Ministerstva práce a sociálních věcí

Zpravodaj: senátor Luděk Sefzig

Poté:

Sdělení předsedy výboru, různé

Stanovení termínu a pořadu příští schůze

STŘEDA 22. 9. 2010

12. schůze Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí

Tisk EU K 119/07 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě
o používání bezpečnostních skenerů na letištích EU

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Zpravodaj komise : Pavel Trpák

29.schůze Ústavně-právního výboru

Projednání aktivit ÚPV v nadcházejícím období

Stanovení termínu příští schůze

30. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

7.30 hod.

Senátní tisk č. 297 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2009 - Garanční: VHZD

Překladatel: guvernér České národní banky

Zpravodaj: senátor Jiří Stříteský

7.50 hod.

Senátní tisk č. 287 - Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2009 - Garanční: VHZD a Stálá komise pro sdělovací prostředky

Překladatel: předseda Českého telekomunikačního úřadu

Zpravodaj: senátor Karel Korytář

8.10 hod.

Senátní tisk č. 298 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou
a Libanonskou republikou pozměňující Dohodu mezi Českou republikou
a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. března 2010 v Bejrútu - Garanční: VHZD a další VZOB

Překladatel: zástupce Ministerstva financí ČR

Zpravodaj: senátor Jan Hajda

Senátní tisk č. 295 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou
a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 8. června 2010 v Praze
- Garanční: VHZD a další VZOB

Překladatel: zástupce Ministerstva financí ČR

Zpravodaj: senátor Josef Řihák

Senátní tisk č. 299 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 3. června 2010 v Podgorice - Garanční: VHZD a další VZOB

Překladatel: zástupce Ministerstva financí ČR

Zpravodaj: senátor Josef Řihák

Poté:

Různé - sdělení předsedy výboru, podněty senátorů

23. schůze Senátu

9:00 hod.

1.​ Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala dne 16. září 2010

2.​ Senátní tisk č. K 125/07 - Výroční zpráva za rok 2009 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

3.​ Senátní tisk č. 295 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 8. června 2010 v Praze

4.​ Senátní tisk č. 298 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Libanonskou republikou pozměňující Dohodu mezi Českou republikou
a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. března 2010 v Bejrútu

5.​ Senátní tisk č. 299 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 3. června 2010 v Podgorice

6.​ Senátní tisk č. K 114/07 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílení koordinace hospodářské politiky

7.​ Senátní tisk č. 282 - Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

8.​ Senátní tisk č. K 098/07 - Zelená kniha Ochrana lesů a související informace v EU - příprava lesů na změnu klimatu

9.​ Senátní tisk č. K 109/07 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Strategie pro Evropu
v oblasti čistých a energeticky efektivních automobilů

10.​ Senátní tisk č. 297 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2009

11.​ Senátní tisk č. 287 - Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2009

12.​ Senátní tisk č. 288 - Návrh senátního návrh zákona senátora Jiřího Lišky a dalších senátorů o účastnících protikomunistického odboje
a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb.,
o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji)

13.​ Senátní tisk č. 331 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

14.​ Senátní tisk č. 328 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hajdy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

ČTVRTEK 23. 9. 2010

31. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

9.00 hod.

Návrh rozpočtu na rok 2011 kapitoly 303 Senát Parlamentu ČR

Předkládá: vedoucí Kanceláře Senátu Ing. František Jakub

9.20 hod.

Senátní tisk č. 304 - Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2009 - Garanční: VHZD

Překladatel: předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Zpravodaj: senátor Karel Korytář

9.40 hod.

Senátní tisk č. 270 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pakosty a dalších, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství
a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů
- Garanční: VHZD

Předkládá: senátor Petr Pakosta

Zpravodaj: senátor Jiří Stříteský

10.00 hod.

Senátní tisk K 115/07 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Analýza možností snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % a vyhodnocení rizika úniku uhlíku

Gestor: Ministerstvo životního prostředí ČR

Zpravodaj: senátor Jiří Bis

10.25 hod.

Senátní tisk N 117/07 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách

Gestor: Ministerstvo financí ČR

Zpravodaj: senátor Karel Korytář

Senátní tisk K 118/07 - Zelená kniha - Správa a řízení podniku ve finančních institucích a politika odměňování

Gestor: Ministerstvo financí ČR

Zpravodaj: senátor Adolf Jílek

Senátní tisk K 116/07 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Evropské centrální bance
- Fondy pro řešení problémů bank

Gestor: Ministerstvo financí ČR

Zpravodaj: senátor Igor Petrov

Senátní tisk N 128/07 - Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady …/…/EU o systémech pojištění vkladů [přepracované znění]

Gestor: Ministerstvo financí ČR

Zpravodaj: senátor Vítězslav Jonáš

12.00 hod.

Senátní tisk č. 300 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Republiky Srbsko o změnách Dohody mezi vládou České republiky
a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 4. června 2010 v Bělehradě - Garanční: VHZD a další VZOB

Překladatel: zástupce Ministerstva financí ČR

Zpravodaj: senátor Josef Řihák

Senátní tisk č. 301 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky
a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 8. září 2009 - Garanční: VHZD
a další VZOB

Překladatel: zástupce Ministerstva financí ČR

Zpravodaj: senátor Petr Pakosta

Senátní tisk č. 302 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pekingu dne
28. srpna 2009 - Garanční: VHZD a další VZOB

Překladatel: zástupce Ministerstva financí ČR

Zpravodaj: senátor Petr Pakosta

Senátní tisk č. 305 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou
a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 24. srpna 2009 v Taškentu - Garanční: VHZD a další VZOB

Překladatel:zástupce Ministerstva financí ČR

Zpravodaj: senátor Adolf Jílek

Senátní tisk č. 306 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. srpna 2009 v Tbilisi - Garanční: VHZD a další VZOB

Překladatel: zástupce Ministerstva financí ČR

Zpravodaj: senátor Vítězslav Jonáš

Senátní tisk č. 307 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, která byla sjednána formou výměny nót - Garanční: VHZD a další VZOB

Překladatel: zástupce Ministerstva financí ČR

Zpravodaj: senátor Jiří Bis

Senátní tisk č. 308 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 18. listopadu 2009 v Rijádu - Garanční: VHZD a další VZOB

Překladatel: zástupce Ministerstva financí ČR

Zpravodaj: senátor Jan Hajda

Poté:

Různé - sdělení předsedy výboru, podněty senátorů; stanovení termínu
32. schůze VHZD