P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

6. funkční období

318.

USNESENÍ SENÁTU

ze 12. schůze dne 19. března 2008

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /senátní tisk č. 212/

Senát

schvaluje návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Přemysl Sobotka v. r.

předseda Senátu

Martin Mejstřík v. r.

ověřovatel Senátu