na 12. schůzi

Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu,

která se bude konat

dne 13. a 14. června 2001

Program jednání:

středa 13. června 2001 - Jičínský salonek

8.00 hodin Návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

(senátní tisk č. 64)

garanční výbor: VHZD a další VÚZP, VEI

za předkladatele: Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR

zpravodaj výboru: senátor Emil Škrabiš

Návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o

změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích)

(senátní tisk č. 65)

garanční výbor: VHZD a další VÚZP, VEI

za předkladatele : Ministerstvo zemědělství ČR

zpravodaj výboru: senátorka Soňa Paukrtová

14.00 hodin Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních

daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb.

(senátní tisk č. 68)

garanční výbor: VHZD a další VEI

za předkladatele : posl. Zdeněk Kořistka

zpravodaj výboru: senátor Milan Balabán

15.30 hodin Návrh senátního návrhu ústavního zákona o referendu o vstupu České republiky do Evropské unie a o změně ústavního zákona

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (senátní tisk č. 58)

garanční výbor: ÚPV a další VHZD, VEI, VUZP, VZSP, VZVOB

za předkladatele: sen. Jiří Stodůlka

zpravodaj výboru: sen. Ivan Havlíček

čtvrtek 14. června 2001 - Frýdlantský salonek

9.00 hodin Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách

převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 70)

garanční výbor: VHZD a další VÚZP, ÚPV

za předkladatele : posl. Jan Grůza

zpravodaj výboru: senátor Adolf Jílek

10.15 hodin Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům

národního odboje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 a 1945

(senátní tisk č. 73)

garanční výbor: VVVK a další VHZD, ÚPV

za předkladatele: posl. Radim Turek

zpravodaj výboru: senátor Ivan Havlíček

11.30 hodin Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení

souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Manile dne 13. listopadu 2000

(senátní tisk č. 60)

garanční výbor: VHZD a další VZOB

za předkladatele : Ministerstvo financí ČR

zpravodaj výboru: senátor Mirek Topolánek

12.15 hodin Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

(senátní tisk č. 75)

garanční výbor: VVVK a další VHZD

za předkladatele : posl. Walter Bartoš

zpravodaj výboru: senátor Alexandr Novák

poté Různé, sdělení předsedy výboru, podněty senátorů

Stanovení termínu 13. schůze výboru

Ing. Milan Balabán v.r.

předseda výboru