11. funkční období

187

Návrh kandidáta na člena

Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Plné znění tisku je k dispozici pouze v tištěné podobě

2017


Tento dokument je k dispozici pouze ve formátu *.pdf.