11. funkční období

211

Závěry Evropské rady z 19. října 2017

a závěry Evropské rady podle čl. 50 SEU z 20. října 2017

2017


Tento dokument je dostupný pouze ve formátu *.pdf.