SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

49. USNESENÍ

z 6. schůze konané dne 11. března 2015

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 34

Po úvodním slově zástupce předkladatele Karla Novotného, náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR, po zpravodajské zprávě senátora Libora Michálka a po rozpravě

VÝBOR

I.​ doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Libora Michálka;

III. pověřuje

předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Libor Michálek v.r. senátor Pavel Štohl v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru