P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

3. funkční období

164.

USNESENÍ

výboru pro hospodářství, zemědělství

a dopravu

z 22. schůze dne 18. prosince 2001

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb.,

o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

(senátní tisk č. 155)

Po úvodním slově zástupce navrhovatele, poslance Josefa Janečka, po zpravodajské zprávě zpravodaje výboru senátorky Soni Paukrtové a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e Senátu Parlamentu České republiky vyjádřit vůli návrhem

zákona se nezabývat;

II. u r č u j e zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu

senátorku Soňu Paukrtovou;

III. p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Milana Balabána předložit toto

usnesení předsedovi Senátu.

Ing. Milan Balabán v.r.

předseda výboru

Ing. Soňa Paukrtová v.r. Ing. Jiří Rückl v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru