8. funkční období

280/1

USNESENÍ

Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

č. 188 ze dne 7. března 2012

SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

188. USNESENÍ

z 19. schůze, konané dne 7. března 2012

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 19. prosince 2011 v Praze

Senátní tisk č. 280

Po odůvodnění zástupce předkladatele Pavla Fišera, politického ředitele ministerstva zahraničních věcí, zpravodajské zprávě senátora Jozefa Regece a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci předložené dohody;

II.

určuje

zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Jozefa Regece;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Jozefa Regece, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.


Jozef Regec, v.r.

předseda výboru

Jozef Regec, v.r.

zpravodaj výboru

Tomáš Kladívko, v.r.

ověřovatel výboru