9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

POZVÁNKA NA 26. SCHŮZI

26. srpna 2014 od 10:00 hodin

v zasedací místnosti výboru, kancelář č. 352, Valdštejnský palác "C2", 2. patro

Valdštejnský palác "C2", 2. patro

ČAS

PROGRAM

10:00 hod.

Zahájení 26. schůze výboru

10:05 hod. Senátní tisk č. 328

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

VVVK

Uvede: PhDr. Marcel Chládek, MBA, ministr školství mládeže a tělovýchovy ČR

Zpravodajka: senátorka Hana Doupovcová, místopředsedkyně výboru

10:45 hod. Projednání peticí doručených Senátu PČR

11:00 hod. Sdělení předsedy výboru

Podněty a připomínky senátorů

Návrh termínu 27. schůze výboru

Jaromír Jermář v. r.

předseda výboru