SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

114. USNESENÍ

z 16. schůze, konané dne 11. 7. 2018

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Senátní tisk č. 291

Po odůvodnění zástupce předkladatele, Doc. JUDr. Petra Hůrky, Ph.D., náměstka ministra práce a sociálních věcí, zpravodajské zprávě senátora Lumíra Kantora a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání o návrhu zákona na schůzi Senátu senátora Lumíra Kantora;

III.

pověřuje

předsedu výboru, senátora Petra Kolibu, aby toto usnesení předložil předsedovi Senátu Milanu Štěchovi.


Peter Koliba v. r.

předseda výboru

Lumír Kantor v. r. Božena Sekaninová v. r.

zpravodaj výboru ověřovatelka výboru