P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

6. funkční období

320.

USNESENÍ SENÁTU

ze 12. schůze dne 19. března 2008

k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Lišky, Přemysla Sobotky, Jiřího Stříteského, Václava Jehličky, Karla Bartáka a dalších senátorů o účastnících protikomunistického odboje a o účastnících odporu proti komunismu /senátní tisk č. 173/ – 2. čtení

Senát

I.​ schvaluje návrh senátního návrhu zákona o účastnících protikomunistického odboje a o účastnících odporu proti komunismu, předložený senátory Jiřím Liškou, Přemyslem Sobotkou, Jiřím Stříteským, Václavem Jehličkou, Karlem Bartákem a dalšími senátory, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů jako senátní návrh zákona.

II. pověřuje:

1.​ předsedu Senátu, aby zajistil úpravu důvodové zprávy k návrhu zákona v souladu s jeho schváleným zněním a postoupil návrh zákona Poslanecké sněmovně k dalšímu ústavnímu projednání,

2.​ senátory Jiřího Lišku, Milana Bureše a Jana Hálka, aby návrh zákona odůvodnili v Poslanecké sněmovně.

Přemysl Sobotka v. r.

předseda Senátu

Martin Mejstřík v. r.

ověřovatel Senátu