SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

186. USNESENÍ

z 25. schůze, konané dne 22. července 2014

k  Vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií

a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé, která byla podepsána v Ulánbátaru dne 30. dubna 2013

Senátní tisk č. 305

Po odůvodnění zástupce předkladatele náměstka ministra zahraničních věcí pro mimoevropské země a ekonomickou diplomacii Ing. Martina Tlapy, MBA, zpravodajské zprávě senátora Vladimíra Drymla, kterého zastoupil senátor Jaroslav Sykáček a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci Rámcové dohody o partnerství

a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem

na straně druhé, která byla podepsána v Ulánbátaru dne 30. dubna 2013;

II.

určuje

zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Vladimíra Drymla;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Františka Bublana, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.


František Bublan, v.r.

předseda výboru

v z. Jaroslav Sykáček, v.r.

zpravodaj výboru

Jaroslav Sykáček, v.r.

ověřovatel výboru