SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

127. USNESENÍ

ze 14. schůze konané dne 19. září 2017

ke Zprávě o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2016

Senátní tisk č. 162

Po úvodním slově zástupce předkladatele Vladimíra Tomšíka, viceguvernéra České národní banky, po zpravodajské zprávě senátora Jana Hajdy a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje

Senátu Parlamentu České republiky vzít na vědomí Zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2016;

II. určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jana Hajdu;

III. pověřuje

předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Jaromír Strnad v.r.

místopředseda výboru

senátor Jan Hajda v.r. senátor Ladislav Kos v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru