11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

MANDÁTOVÝ A IMUNITNÍ VÝBOR

POZVÁNKA NA 5. SCHŮZI

11. července 2018 od 14. 00 hodin v Zaháňském salonku

1.​ Zahájení a schválení pořadu 5. schůze

1.​ Ověření platnosti zvolení senátora podle § 41 odst. 1 písm. a) zákona č. 107/1999 Sb.,

o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

(doplňovací volby ve volebním obvodu č. 78 - Zlín)

Jiří Oberfalzer v.r.

předseda výboru