SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO ROZVOJ VENKOVA

1. ZÁZNAM

z 10. schůze, konané dne 17. července 2018

k senátnímu tisku č. 292

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Po úvodním slovu předsedy komise sen. Miroslava Nenutila, po zpravodajské zprávě senátora Miloše Vystrčila a po rozpravě

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO ROZVOJ VENKOVA

I.

II.

III.

nepřijala k senátnímu tisku č. 292 žádné usnesení, když pro návrh schválit návrh senátního návrhu zákona hlasovali ze 13 přítomných senátorů 3, proti 3 a 7 se zdrželo;

určuje senátora Miloše Vystrčila zpravodajem komise pro projednání tisku č. 292 na schůzi Senátu PČR;

pověřuje předsedu komise senátora Miroslava Nenutila, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.


sen. Miroslav Nenutil, v. r.

předseda komise

sen. Miloš Vystrčil, v. r.

zpravodaj komise

sen. Jiří Burian, v. r.

ověřovatel komise