PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

145. USNESENÍ

z 28. schůze konané dne 18. října 2016

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 334

Po úvodním slově Věry Kovářové, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zpravodajské zprávě senátora Pavla Eyberta a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Pavla Eyberta;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miloše Vystrčila, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Miloš Vystrčil v. r.

předseda výboru

Pavel Eybert v. r.

zpravodaj výboru

Jan Horník v. r.

ověřovatel výboru