SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

136. USNESENÍ

z 18. schůze konané dne 9. prosince 2015

k návrhu zákona o ukončení důchodového spoření

Senátní tisk č. 153

Po úvodním slově zástupce předkladatele Lenky Juroškové, náměstkyně ministra financí ČR, po zpravodajské zprávě senátora Františka Bradáče a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu  Parlamentu ČR  schválit návrh zákona ve znění

postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu

senátora Františka Bradáče;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor František Bradáč v.r. senátor Jiří Hlavatý v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru