P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

6. funkční období

355.

USNESENÍ SENÁTU

ze 12. schůze dne 26. března 2008

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 192/

Senát

schvaluje návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Přemysl Sobotka v. r.

předseda Senátu

Jiřina Rippelová v. r.

ověřovatelka Senátu