SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

320.

USNESENÍ SENÁTU

ze 13. schůze, konané dne 12. září 2013

k návrhu zákona, o zrušení karty sociálních systémů /senátní tisk č. 160/

Senát

schvaluje návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Milan Štěch v. r.

předseda Senátu

Jan Látka v. r.

ověřovatel Senátu