P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

2. funkční období

181.

USNESENÍ

výboru pro hospodářství, zemědělství

a dopravu

z 29. schůze dne 25. listopadu 1999

Návrh zákona o veřejných dražbách

(senátní tisk č. 117)

Po úvodním slově předkladatele Jaromíra Císaře, ministra pro místní rozvoj České republiky, po zpravodajské zprávě senátora Mirka Topolánka a po rozpravě

výbor

p ř e r u š u j e projednávání tohoto bodu v podrobné rozpravě

do 1. prosince 1999.

Ing. Jaroslav Petřík v.r.

místopředseda výboru

Ing. Mirek Topolánek v.r. Ing. Karel Korytář v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru