P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

6. funkční období

346.

USNESENÍ SENÁTU

ze 12. schůze dne 20. března 2008

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 15. října 2007 v Praze /senátní tisk č. 143/

Senát

dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 15. října 2007 v Praze.

Přemysl Sobotka v. r.

předseda Senátu

Jiřina Rippelová v. r.

ověřovatelka Senátu