P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

7. funkční období

85.

USNESENÍ SENÁTU

ze 3. schůze dne 8. ledna 2009

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006 /senátní tisk č. 343/

Senát

dává souhlas k ratifikaci Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006.

Přemysl Sobotka v. r.

předseda Senátu

Rostislav Slavotínek v. r.

ověřovatel Senátu