PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

12. USNESENÍ

z 3. schůze konané dne 23. ledna 2019

k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Senátní tisk č. 26

Po úvodním slově Jiřího Nováčka, 1. náměstka ministra vnitra ČR, zpravodajské zprávě senátora Miloše Vystrčila a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu tohoto usnesení;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Miloše Vystrčila;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Zbyněk Linhart v. r.

předseda výboru

Miloš Vystrčil v. r.

zpravodaj výboru

Petr Vícha v. r.

ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VUZP č. 12 ze dne 23. 1. 2019

Pozměňovací návrhy


k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o zpracování osobních údajů

(Senátní tisk č. 26)

1.​ Část patnáctou vypustit.

Následující části šestnáctou až čtyřicátou označit jako části patnáctou až třicátou devátou a články XVII až XLI označit jako články XV až XXXIX.

2.​ Část třicátou osmou (dosavadní část třicátá devátá) vypustit.

Následující část třicátou devátou (dosavadní část čtyřicátá) označit jako část třicátou osmou a článek XXXIX (dosavadní článek XLI) označit jako článek XXXVIII.