SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

168.

USNESENÍ SENÁTU

ze 7. schůze, konané dne 6. dubna 2011

ke zprávě o životním prostředí v roce 2009 /senátní tisk č. 4/

Senát

bere na vědomí zprávu o životním prostředí v roce 2009.

Milan Štěch v. r.

předseda Senátu

Zdeněk Besta v. r.

ověřovatel Senátu