SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

114. USNESENÍ

z 21. schůze, konané dne 6. 10. 2020

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci Změny z roku 2018 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, přijaté na 107. Mezinárodní konferenci práce v roce 2018

Senátní tisk č. 293

Po odůvodnění zástupce předkladatele JUDr. Ing. Tomáše Novotného, Ph.D., zástupce náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí, zpravodajské zprávě senátora Lumíra Kantora a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR vzít na vědomí Změny z roku 2018 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, přijaté na 107. Mezinárodní konferenci práce v roce 2018, spolu se stanoviskem vlády k nim;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Lumíra Kantora;

III.

pověřuje

předsedu výboru, senátora Lumíra Kantora, aby toto usnesení předložil předsedovi Senátu Parlamentu ČR.


Alena Šromová v.r.

místopředsedkyně výboru

Lumír Kantor v .r.

zpravodaj výboru

Marek Hilšer v .r.

ověřovatel výboru