P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

1998

101

USNESENÍ SENÁTU

ze 4. schůze dne 12. června 1998

k návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky, přijatá Radou Evropy dne 7. června 1968 v Londýně /senátní tisk č. 1998/72/

Senát

vyslovuje souhlas s Evropskou úmluvou o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky, přijatou Radou Evropy dne 7. června 1968 v Londýně.

předseda Senátu

v z. Přemysl Sobotka v. r.

Zdeněk Babka v. r.

ověřovatel Senátu