P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

4. funkční období

284.

USNESENÍ SENÁTU

ze 12. schůze dne 17. prosince 2003

k návrhu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) /senátní tisk č. 224/

Senát

schvaluje návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Petr Pithart v. r.

předseda Senátu

Josef Pavlata v. r.

ověřovatel Senátu