SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

130. USNESENÍ

ze 14. schůze konané dne 19. září 2017

k návrhu senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 130

Po úvodním slově zástupce skupiny předkladatelům senátora Libora Michálka, po zpravodajské zprávě senátora Pavla Štohla a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit návrh senátního návrhu zákona s pozměňovacím návrhem, který tvoří přílohu tohoto usnesení;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Pavla Štohla;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Pavel Štohl v.r. senátor Ladislav Kos v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VHZD č. 130/2017

Pozměňovací návrh

k návrhu senátního návrhu zákona,

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 130)

V článku II číslo „2018“ nahradit číslem „2019“.