P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

4. funkční období

293.

USNESENÍ SENÁTU

ze 13. schůze dne 21. ledna 2004

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 244/

Senát

schvaluje návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Petr Pithart v. r.

předseda Senátu

Ivo Bárek v. r.

ověřovatel Senátu