SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

VOLEBNÍ KOMISE

PŘEDSEDA KOMISE

Luděk JENIŠTA

V Praze dne 4. ledna 2017

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

dovoluji si Vás informovat, že Volební komise Senátu obdržela ve lhůtě stanovené usnesením Organizačního výboru č. 21 ze dne 20. prosince 2016 následující návrhy na místopředsedu dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu:

-​ Karel Kratochvíle (navrhovatelé senátoři Jan Hajda a Miroslav Nenutil)

-​ Petr Šilar (navrhovatel senátorka Alena Šromová).

S pozdravem

Luděk Jeništa v.r.

senátorky a senátoři Parlamentu ČR

senátorské kluby