SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

224. USNESENÍ

z 30. schůze konané dne 11. června 2014

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 290

Po úvodním slově zástupce předkladatele Mgr. Karla Novotného, MBA, LLM., náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Lajtocha a po rozpravě

VÝBOR

I.​ doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jiřího Lajtocha;

III. pověřuje

předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Jaromír Strnad v.r.

místopředseda výboru

senátor Jiří Lajtoch v.r. senátor Karel Korytář v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru