SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

178. USNESENÍ

z 25. schůze, konané dne 13. října 2020

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, podepsaná dne 5. května 2020 v Bruselu

Senátní tisk č. 306

Po odůvodnění zástupce předkladatele Ondřeje Landy, náměstka ministryně financí, po zpravodajské zprávě senátora Patrika Kunčara a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu České republiky dát souhlas k ratifikaci Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, podepsaná dne 5. května 2020 v Bruselu;

II.

určuje

zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Patrika Kunčara;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Pavla Fischera, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Pavel Fischer v.r.

předseda výboru

Patrik Kunčar v.r.

zpravodaj výboru

Tomáš Czernin v.r.

ověřovatel výboru