SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

124. USNESENÍ

ze 12. schůze, konané dne 5. října 2011

k vládnímu návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

Senátní tisk č. 189

Po odůvodnění zástupce předkladatele Mgr. Jaroslava Hrušky, 1. náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost, zpravodajské zprávě senátora Tomáše Kladívka a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.

určuje

zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Tomáše Kladívka;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Jozefa Regece, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.


Jozef Regec, v.r.

předseda výboru

Tomáš Kladívko, v.r.

zpravodaj výboru

Jaromír Štětina,v.r.

ověřovatel výboru