Parlament České republiky

SENÁT

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

ZÁZNAM č. 2/2001

z 9. schůze výboru dne 13. června 2001

k Návrhu senátního návrhu ústavního zákona o referendu o vstupu České republiky do Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,

ve znění pozdějších ústavních zákonů

(senátní tisk č. 58)

Výbor po úvodním slovu místopředsedy výboru senátora Josefa Kani, po odůvodnění zástupcem navrhovatele senátorem Jiřím Stodůlkou, předsedou Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, po zpravodajské zprávě senátora Josefa Pavlaty a po rozpravě

I. n e p ř i j a l žádné usnesení

1. hlasování o návrhu usnesení - schválit návrh senátního návrhu ústavního zákona: 5 senátorů pro, 2 senátoři proti a 3 senátoři se zdrželi hlasování z deseti přítomných členů výboru,

2. hlasování o návrhu usnesení - schválit návrh senátního návrhu ústavního zákona ve znění pozměňovacích návrhů: 5 senátorů pro, 4 senátoři proti a 1 senátor se zdržel z deseti přítomných;

II. u r č i l

zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 58 na schůzi Senátu Parlamentu České republiky

senátora Josefa Pavlatu.

Ing. Josef Kaňa, v.r.

předsedající výboru

Josef Pavlata, v.r.

zpravodaj výboru

MUDr. Martin Dvořák, v.r.

ověřovatel výboru