9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

POZVÁNKA NA 18. SCHŮZI

28. ledna 2014 od 10:00 hodin

v zasedací místnosti výboru, kancelář č. 352, Valdštejnský palác "C2", 2. patro

Valdštejnský palác "C2", 2. patro

ČAS

PROGRAM

10:00 hod.

Zahájení 18. schůze výboru

10:05 hod. Senátní tisk č. 206

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, podepsaná v Ženevě dne 29. dubna 2013

VVVK, VZOB

Uvede: zástupce MK ČR

Zpravodaj: senátor Jiří Šesták

10:30 hod. Projednání peticí doručených Senátu PČR

-​ informace o převzetí petice proti těžbě zlata v okolí Kašperských Hor s více jak 10 tisíci podpisy

Uvede: senátor Marcel Chládek, předseda výboru

- Informace o proběhlém veřejném projednání k situaci v Diagnostickém ústavu v Dobřichovicích

Uvede: senátor Jiří Oberfalzer

-​ MVDr. Antonín Ticháček, Šumperk – jiné podání – problematika bezpečnosti potravin a provozního zemědělského poradenství v ČR, nedostatky a návrhy na zlepšení

Uvede: senátor Marcel Chládek, předseda výboru

11:00 hod. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2013 a Výroční zprávě o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2013

Přizváni: Pavlína Heřmánková, ředitelka Odboru vnějších vztahů a služeb KS

Eva Davidová, tisková tajemnice Senátu

Zpravodaj: senátor Marcel Chládek, předseda výboru

11:30 hod. Zpráva o činnosti výboru za rok 2013

Zpravodaj: senátor Marcel Chládek, předseda výboru

13:00 hod. Prezentace hlavních závěrů Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2012/2013

Uvede: Mgr. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor

13:30 hod. Představení projektu TA ČR - Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení

Uvede: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská, hlavní řešitel projektu

14:00 hod. Senátní tisk č. 215

Návrhy kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv

Přizváni: Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

JUDr. Stanislav Křeček

Zpravodaj: senátor Jaromír Jermář, místopředseda výboru

14:45 hod. Sdělení předsedy výboru

Podněty a připomínky senátorů

Návrh termínu 19. schůze výboru

Marcel Chládek

předseda výboru