SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

235. USNESENÍ

z 36. schůze konané dne 4. listopadu 2020

k vládnímu návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie podepsaná na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 3. až 7. září 2018 v Addis Abebě, a na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 24. až 26. září 2019 v Ženevě

Senátní tisk č. 301

Po úvodním slově zástupce předkladatele Petra Očka, náměstka ministra průmyslu a obchodu, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Cieńciały, kterou přednesl senátor Jaromír Strnad, a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci Akt Světové poštovní unie, podepsaných na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 3. až 7. září 2018 v Addis Abebě, a na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 24. až 26. září 2019 v Ženevě;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jiřího Cieńciału;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Vladislava Vilímce, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Vladislav Vilímec v.r.

předseda výboru

senátor Jaromír Strnad v.r. senátor Miroslav Balatka v.r.

zástupce zpravodaj výboru ověřovatel výboru