P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

6. funkční období

314.

USNESENÍ SENÁTU

ze 12. schůze dne 19. března 2008

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu k této dohodě, podepsané v Praze dne 2. prosince 1959, ve vztahu k Ruské federaci /senátní tisk č. 153/

Senát

souhlasí s návrhem na výpověď Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu k této dohodě, podepsané v Praze dne 2. prosince 1959, ve vztahu k Ruské federaci.

Přemysl Sobotka v. r.

předseda Senátu

Martin Mejstřík v. r.

ověřovatel Senátu