PROGRAM JEDNÁNÍ

18/2017


Týden od 1. května do 7. května 2017http://www.senat.cz - Činnost - Kalendář akcí Senátu PČR

STALO SE V MINULÉM TÝDNU
Pondělí 24. dubna

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pořádal dne 24. dubna 2017 slavnostní finále XXII. ročníku středoškolské soutěže Debatní liga a Debate League. Finále je vyvrcholením celé sezóny, kterou pořádá Asociace debatních klubů. Akci zahájil místopředseda výboru senátor Zdeněk Berka. Debaty se účastní tříčlenné týmy z celé ČR, aby porovnaly své rétorické a argumentační schopnosti v českém či anglickém jazyce. V debatě stojí proti sobě dva týmy. Analyzují danou problematiku – společensky kontroverzní téma, ke kterému zaujímají stanoviska, nalézají platné argumenty a snaží se je dobře interpretovat. Každou debatu hodnotí rozhodčí, který má za úkol porovnat přinesené argumenty a na základě toho určit vítěze debaty. Debata se hodnotí ve třech kategoriích - obsahu, strategii a stylu.Úterý 25. dubna

V úterý proběhla v Jednacím sále pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Ivo Bárka s podporou iniciativy Firma pro zdraví konference na téma „Péče o zdraví zaměstnance“. Na konferenci vystoupilo mnoho odborníků zabývajících se tématikou spojení zdraví a práce, mj. doc. MUDr. Martin Anders, PhD., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha se svým příspěvkem k ochraně duševního zdraví ve směnném provozu, či MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, vedoucí kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR. Mezi dalšími příspěvky zaznělo mnoho různých příkladů z praxe, jak jednotlivé podniky realizují již dnes, nad rámec svých legislativních povinností, programy, kterými se snaží zlepšit životní styl svých zaměstnanců.18. TÝDEN - PŘEHLED AKCÍ


PONDĚLÍ 1. 5. 2017

Nejsou hlášeny žádné akce


ÚTERÝ 2. 5. 2017

09:00

Zasedání SPOV

Černínský salonek

11:00

Slavnostní setkání u příležitosti Světového dne Červeného kříže

Audienční síň, Předpokoj, Rytířská síň, Hlavní sál

12:00

Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá pracovní oběd pro předsedu Parlamentního shromáždění NATO pana Paola Alliho za účasti předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublana, místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR a člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění NATO P. Kunčara a člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR a člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění NATO T. Czernina.

Frýdlantský salonek

15:30

Předseda Senátu PČR M. Štěch se oficiálně setká s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Chilské republiky v ČR J.E. panem Franciscem Renánem Fuentealby Vildósolou.

Přijímací salonek

17:00

Křest knihy "Architektura Albrechta z Valdštejna: Italská stavební kultura v Čechách v letech 1600-1635"

Rytířská síň, Předpokoj, Audienční síň

18:00

Slavnostní zahájení výstavy "Labyrint světa a ráj srdce"

Předsálí Jednacího sálu


STŘEDA 3. 5. 2017

09:00

Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá představitele frakce CSU vedené předsedou vlády Svobodného státu Bavorsko panem Horstem Seehoferem.

Zaháňský salonek

14:00

Seminář k otázkám kybernetické bezpečnosti

Frýdlantský salonek


ČTVRTEK 4. 5. 2017

14:00

Vernisáž výstavy hodin BEZ HISTORIE NENÍ SOUČASNOST.

Výstavní síň Senátu, Trčkovská galerie

14:00

Zahájení výstavy " Československý exil 20. století"

Valdštejnská zahrada

14:30

Setkání sen. M. Canova s hosty z Libereckého kraje

Zelený salonek


PÁTEK 5. 5. 2017

Nejsou hlášeny žádné akce


SOBOTA 6. 5. 2017

Nejsou hlášeny žádné akce


NEDĚLE 7. 5. 2017

Nejsou hlášeny žádné akce

Senát pro veřejnost


Valdštejnský palác je od 1. dubna 2017 do 31. října 2017

otevřen pro veřejnost každý víkend a státní svátky 10:00 - 17:00 hodin, v rámci Dne otevřených dveří 8. května 2017 a 28. října 2017,

09:00 – 16:00 hod.

červen - září do 18:00 hod.

Vstup do historických prostor je volný, k dispozici jsou návštěvníkům čtyřjazyčné informační tabule v každé části expozice.

Valdštejnská zahrada

je od 1. dubna 2017 do 31. října 2017

pro veřejnost OTEVŘENA:

DUBEN, KVĚTEN, ŘÍJEN

po-pá: 07:30 – 18:00 hod.

o víkendech a svátcích 10:00 – 18:00 hod.

ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ

po-pá: 07:30 - 19:00 hod.

o víkendech a svátcích 10:00 – 19:00 hod.

Od 30. 03. 2017 do 28. 05. 2017

je v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce umístěna výstava

JARMILA NOVOTNÁ: OPERNÍ DIVA

Výstava se koná pod záštitou senátora Jiřího Oberfalzera.

Otevřeno:

každý víkend a státní svátky od 10:00 – 17:00 hod.

Vstup volný.


Od 04. 05. 2017 do 25. 06. 2017

se koná pod záštitou senátora Jiřího Carbola

ve Výstavní síni Senátu

výstava "BEZ HISTORIE NENÍ SOUČASNOST"

Otevřeno denně květen 10:00 – 17:00 hod.

červen 10:00 – 18:00 hod.

Vstup volný.


04.05.2017 - 14:00 hod. - Zahájení výstavy " Československý exil 20. století"

13.05.2017 - 10:00 hod. - III. ročník Krojovaných slavností

30.05.2017 - 09:30 hod. - 5. schůze SKRV

PONDĚLÍ 1. 5. 2017

Nejsou hlášeny žádné akceÚTERÝ 2. 5. 2017

o 2.5. - 3.5.2017, Belgie, Brusel

Místopředseda Senátu J. Šesták a předseda VEU V. Hampl se zúčastní IMC s Výborem pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu (AFCO) na pozvání předsedkyně výboru D. Hübnerové a také se zúčastní mezinárodní konference k výročí Charty 77 a úmrtí Jana Patočky.


o 2.5. - 4.5.2017, Pardubický kraj

Výjezdní zasedání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu spolu s Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny.


09:00 hod. - Zasedání SPOV

Černínský salonek (KP)

Akci pořádá Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova


11:00 hod. - Slavnostní setkání u příležitosti Světového dne Červeného kříže

Audienční síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C)

Akci spolupořádá předseda Senátu Milan Štěch


12:00 hod. - Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá pracovní oběd pro předsedu Parlamentního shromáždění NATO pana Paola Alliho za účasti předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublana, místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR a člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění NATO P. Kunčara a člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR a člena Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění NATO T. Czernina.

Frýdlantský salonek (VP-A)


o 14:00 hod. - Hřbitov Vokovice, Evropská ul., Praha 6

Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní pietního aktu k uctění památky padlých Rudoarmějců a Barikádníků u příležitosti 72. výročí osvobození Prahy.


15:30 hod. - Předseda Senátu PČR M. Štěch se oficiálně setká s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Chilské republiky v ČR J.E. panem Franciscem Renánem Fuentealby Vildósolou.

Přijímací salonek (VP-A)
o 16:00 hod. - Pomník maršála I. S. Koněva, nám. Interbrigády, Praha 6

Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní pietní vzpomínky u pomníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva u příležitosti 72. výročí osvobození Prahy.


17:00 hod. - Křest knihy "Architektura Albrechta z Valdštejna: Italská stavební kultura v Čechách v letech 1600-1635"

Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Audienční síň (VP-C)

Akci pořádá místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek


18:00 hod. - Slavnostní zahájení výstavy "Labyrint světa a ráj srdce"

Předsálí Jednacího sálu (VP-A)

Akci pořádá senátor Ing. Patrik Kunčar


o 18:00 hod. - Smetanova síň, Obecní dům, Praha 1

Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí se zúčastní slavnostního koncertu Ústřední hudby Armády ČR u příležitosti oslav Dne vítězství.STŘEDA 3. 5. 2017

09:00 hod. - Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá představitele frakce CSU vedené předsedou vlády Svobodného státu Bavorsko panem Horstem Seehoferem.

Zaháňský salonek (VP-C)


14:00 hod. - Seminář k otázkám kybernetické bezpečnosti

Frýdlantský salonek (VP-A)

Akci pořádá Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost


o 18:00 hod. - Černínský palác, Loretánské nám. 5, Praha 1

Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní přátelského setkání u příležitosti významného životního jubilea prof. Ing. Felixe Kolmera, DrSc.


o 20:30 hod. - Národní dům na Vinohradech, Praha 2

Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí se zúčastní slavnostního večera vyhlášení nejlepších biatlonistů sezóny 2016/17.ČTVRTEK 4. 5. 2017

o 10:00 hod. - Vazební věznice Praha – Pankrác, ul. Soudní, Praha 4

Člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR V. Láska se zúčastní pietního aktu u příležitosti výročí Pražského povstání k uctění památky všech, kteří položili životy v boji proti nacismu.


o 10:00 hod. - Velký sál, Ministerstvo obrany ČR, Na Valech, Praha 6

Předseda Klubu nezávislých senátorů a místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR J. Veleba se zúčastní slavnostního setkání účastníků Květnového povstání českého lidu s představiteli Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu Armády ČR u příležitosti 72. výročí tohoto povstání.


o 12:00 hod. - Hotel Hilton Prague, sál Grand Ballroom, Pobřežní 311/1, Praha 8

Místopředseda Senátu PČR J. Kubera se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Státu Izrael v ČR J.E. panem Danielem Martinem Meronem u příležitosti oslavy 69. výročí Dne nezávislosti Státu Izrael


14:00 hod. - Vernisáž výstavy hodin BEZ HISTORIE NENÍ SOUČASNOST.

Výstavní síň Senátu, Trčkovská galerie (VP-C)

Akci pořádá senátor Ing. Jiří Carbol


14:00 hod. - Zahájení výstavy " Československý exil 20. století"

Valdštejnská zahrada (VP-C)

Akci pořádá senátor PhDr. Tomáš Grulich


14:30 hod. - Setkání sen. M. Canova s hosty z Libereckého kraje

Zelený salonek (KP)


o 15:00 hod. - Štefánikova hvězdárna, Petřínské sady, Praha 1

Člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR V. Láska se zúčastní vzpomínkového shromáždění u příležitosti 98. výročí tragické smrti generála M. R. Štefánika.


PÁTEK 5. 5. 2017

o 5.5. - 6.5.2017, Itálie

Předseda VEU V. Hampl navštíví hotspot Pozzalo na Sicílii v rámci delegace COSAC na pozvání předsedy Výboru pro EU Parlamentu Malty a Výboru pro EU Senátu Itálie.


o 10:00 hod. - Křížová chodba, Staroměstská radnice, Praha 1

Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní uctění památky padlých v Pražském povstání – 72. výročí.


o 12:30 hod. - Budova Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2

Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní vzpomínkového pietního aktu před budovou Českého rozhlasu u příležitosti 72. výročí Pražského povstání a konce druhé světové války.o 15:00 hod. - Most Barikádníků, Praha 8

1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská se zúčastní uctění památky padlých v Pražském povstání u Mostu Barikádníků.SOBOTA 6. 5. 2017

o 10:00 hod. - Ďáblický hřbitov, Praha

Místopředseda Senátu PČR J. Šesták se zúčastní uctění památky padlých vojáků spojeneckých armád za 2. světové války.


o 11:00 hod. - Pomník polským vojákům, Žernosecká ul., Praha 8 - Ďáblice

Místopředseda Senátu PČR J. Šesták se zúčastní pietní vzpomínky na padlé vojáky polské armády.


o 16:00 hod. - Pomník generála G. S. Pattona, Terasy Velkého divadla J. T. Tyla, Plzeň

Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní vzpomínkového aktu SLAVNOSTI SVOBODY V PLZNI 2017 u Pomníku generála G. S. Pattona.


o 16:00 hod. - Národní památník Kobyliská střelnice, Praha 8

Místopředseda Senátu PČR J. Šesták se zúčastní pietního aktu k uctění památky 546 popravených na Kobyliské střelnici a připomenutí si 75. výročí vyhlášení II. stanného práva (heydrichiády).NEDĚLE 7. 5. 2017

o 7.5. - 11.5.2017, Jordánsko, Ammán

Pracovní návštěva místopředsedy Senátu I. Bárka, předsedy VZOB F. Bublana, místopředsedů VZOB p. Kunčara, H. Meziana, členů VZPB V. Lásky, místopředsedy VHZD L. Sulovského a členů VHZD P. Šilara, J. Veleby. - přijetí předsedou Senátu Parlamentu Jordánska, předsedou Sněmovny reprezentantů, jednání s partnerskými výbory jordánského Senátu, jednání s ministrem zahraničních věci, návštěva uprchlického tábora Azraq a setkání s českým zdravotnickým personálem vyslaným v rámci humanitárního programu MEDEVAC.


o 10:00 hod. - Olšanské hřbitovy, Želivského ul., Praha 3

Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní Uctění obětí války spojeneckých armád, Českého národního povstání, 1. čs. arm. sboru, letců, legionářů, gen. Klapálka a gen. Kutlvašra.


Plánované akce - předběžná informace

(bude upřesněno v příslušném týdenním programu)

08.05.2017 - 09:00 hod. - Den otevřených dveří Senátu - Kolovratský palác (KP), Valdštejnský palác (VP-A), Valdštejnská zahrada (VP-C)

09.05.2017 - 17:00 hod. - Slavnostní zahájení výstavy "22. ročník studentské architektonické soutěže Xella" - Chodba místopředsedů (VP-A)

10.05.2017 - 10:00 hod. - Seminář "Právní úprava voleb do Senátu jako faktor volební (ne)účasti: analýza a návrhy změn" - Frýdlantský salonek (VP-A)

10.05.2017 - 13:30 hod. - 4. schůze Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury - Zelený salonek (KP)

15.05.2017 - 10:00 hod. - Setkání členů SK Senátu pro krajany žijící v zahraničí se členkami Spolku Dcery 50. let - Frýdlantský salonek (VP-A)

16.05.2017 - 17:00 hod. - Slavnostní zahájení výstavy "Zoufalá řešení somálských uprchlíků fotografa Jira Ose" - Předsálí Jednacího sálu (VP-A)

19.05.2017 - 09:00 hod. - Workshop "ONCA workshop Prague" - Jičínský salonek (VP-A), Frýdlantský salonek (VP-A)

23.05.2017 - 10:00 hod. - Konference "Národní den klinických hodnocení 2017 - Jednací sál (VP-A)

23.05.2017 - 14:00 hod. - Zasedání senátorského klubu ODS - Jičínský salonek (VP-A)

23.05.2017 - 15:00 hod. - Udílení Cen Společnosti pro vědy a umění Praha - Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C)

29.05.2017 - 08:00 hod. - Zasedání Stálého výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy - Jednací sál (VP-A), Frýdlantský salonek (VP-A), Jičínský salonek (VP-A), Prezidentský salonek (VP-A)

30.05.2017 - 08:00 hod. - Zasedání Stálého výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy - Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A), Frýdlantský salonek (VP-A), Prezidentský salonek (VP-A), Předsálí Jednacího sálu (VP-A)

30.05.2017 - 17:30 hod. - Zasedání Senátorského klubu ČSSD - Zelený salonek (KP)

31.05.2017 - 08:30 hod. - Setkání sen. Martínek - Valdštejnova pracovna (VP-C)

12.06.2017 - 17:00 hod. - Předávání stříbrných a zlatých plaket prof. MUDr. J. Janského pro bezpříspěvkové dárce krve - Sala terrena (VP-C)

13.06.2017 - 15:00 hod. - Panelová diskuse na téma: "STAV PŘÍPRAVY REALIZACE VINOHRADNICKÉHO ZÁKONA V PRAXI, SOUVISEJÍCÍ PROBLÉMY" - Zaháňský salonek (VP-C)

29.06.2017 - 14:00 hod. - Vernisáž výstavy sklářských výtvarníků. - Výstavní síň Senátu (VP-C), Trčkovská galerie (VP-C)

PROGRAM JEDNÁNÍSeminář k otázkám kybernetické bezpečnosti

14:00 hod.

1. Zahájení - úvodní slovo František Bublan, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

1. Hrozby v kybernetickém prostoru, příklady konkrétních kybernetických útoků v ČR a zahraničí

1. Transpozice směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii do zákona o kybernetické bezpečnosti (181/2014 Sb.)

1. Vznik Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

1. Informace o proběhlé metodické podpoře v oblasti kybernetické bezpečnosti u orgánů státní správy

1. Diskuze - závěr

Přednášející:

Vládní zmocněnec pro oblast kybernetické bezpečnosti - Ing. Dušan Navrátil

Náměstek ředitele Národního bezpečnostního úřadu - Ing. Jaroslav Šmíd

Ředitel odboru kybernetických bezpečnostních politik Národního centra kybernetické bezpečnosti - Bc. Daniel Bagge M.A.

Ředitel odboru vládního CERT Národního centra kybernetické bezpečnosti  - RNDr. Radim Ošťádal

(Délka semináře je předpokládána cca na 90 min.)