SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

15. USNESENÍ

z 8. schůze, konané dne 12. července 2018

k senátnímu tisku č. 278

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017

Po úvodním slovu předkladatele, předsedy Českého telekomunikačního úřadu pana Jaromíra Nováka, po zpravodajské zprávě senátorky Zuzany Baudyšové a po rozpravě

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

I.

II.

III.

doporučuje Senátu Parlamentu České republiky vzít na vědomí Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017;

určuje zpravodajkou komise pro projednání tisku č. 278 na schůzi Senátu PČR senátorku Zuzanu Baudyšovou;

pověřuje místopředsedkyni komise senátorku Evu Sykovou, aby s tímto usnesením seznámila předsedu Senátu.


sen. Eva Syková, v.r.

místopředsedkyně komise

sen. Renata Chmelová, v.r.

ověřovatelka komise

sen. Zuzana Baudyšová, v.r.

zpravodajka komise