SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

59. USNESENÍ

ze 7. schůze konané dne 11. dubna 2017

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 83

Po úvodním slově navrhovatele poslance Jana Birkeho, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Cieńciały a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu  Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jiřího Cieńciału;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Jiřího Cieńciała v.r. senátor František Bradáč v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru