P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

7. funkční období

340.

USNESENÍ SENÁTU

ze 13. schůze dne 5. listopadu 2009

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /senátní tisk č. 177/

Senát

schvaluje návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Přemysl Sobotka v. r.

předseda Senátu

Tomáš Grulich v. r.

ověřovatel Senátu