P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

5. funkční období

576.

USNESENÍ SENÁTU

z 15. schůze dne 16. listopadu 2006

k Informaci stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 5. funkční období /senátní tisk č. 402/

Senát

bere na vědomí Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 5. funkční období.

Přemysl Sobotka v. r.

předseda Senátu

Jaromír Štětina v. r.

ověřovatel Senátu