SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

253. USNESENÍ

z 32. schůze konané dne 11. října 2016

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 334

Po úvodním slově zástupce skupiny navrhovatelů poslankyně Věry Kovářové, po zpravodajské zprávě senátora Jana Veleby a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu  Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jana Velebu;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Jan Veleba v.r. senátor Pavel Štohl v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru