SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

175. USNESENÍ

z 24. schůze, konané dne 17. června 2014

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku ze dne 2. prosince 2004

Senátní tisk č. 277

Po odůvodnění zástupce předkladatele Ing. Martina Tlapy, MBA, náměstka ministra zahraničních věcí, zpravodajské zprávě senátora Hassana Meziana a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci Úmluvy Organizace spojených

národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku ze dne 2. prosince 2004;

II.

určuje

zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Hassana Meziana;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Františka Bublana, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.


František Bublan, v.r.

předseda výboru

Hassan Mezian, v.r.

zpravodaj výboru

Tomáš Kladívko, v.r.

ověřovatel výboru