P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

6. funkční období

356.

USNESENÍ SENÁTU

ze 12. schůze dne 26. března 2008

ke Zprávě vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2007 /senátní tisk č. 179/

Senát

bere na vědomí Zprávu vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2007.

Přemysl Sobotka v. r.

předseda Senátu

Jiřina Rippelová v. r.

ověřovatelka Senátu