Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

ÚVOD

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (dále SKSP) se v roce 2018 pravidelně scházela k projednání přidělených senátních tisků.

Komise pracovala v tomto složení:

 • Daniela Filipiová – předsedkyně komise
 • Zuzana Baudyšová
 • Jan Horník
 • Miluše Horská
 • Václav Chaloupek
 • Renata Chmelová
 • Eva Syková
 • Petr Bratský (nesenátor)

SCHŮZE KOMISE

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky se v roce 2018 sešla na třech řádných schůzích. V rámci těchto zasedání komise přijala celkem pět usnesení. Komise projednala senátní tisk č. 278 – Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017.

Členové komise se pravidelně účastnili jednání a setkání ve Sněmovně Parlamentu ČR a přijímali osobní účast na setkáních řešící aktuální témata ve sdělovacích prostředcích. Dále se věnovali legislativní činnosti také prostřednictvím svých výborů.

DALŠÍ AKTIVITY

 • komise uspořádala ve spolupráci s místopředsedou Senátu PČR Jaroslavem Kuberou přijetí Litevské delegace k projednání problematiky veřejnoprávních médií, dohledu a kontroly médií a též problematiky fake news
 • projednala a přijala usnesení k napjaté situaci v Českém rozhlase, ve kterém konstatovala, že je v zájmu všech občanů České republiky, aby Český rozhlas fungoval bezchybně jako veřejnoprávní médium a podával občanům objektivní, ověřené informace
 • účast na konferenci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání „Mediální reflexe 2018“, která se konala ve Zbirohu s hlavní tématikou mediální gramotnosti a digitalizace rozhlasového vysílání
 • pracovní cesta komise do USA

Studijní cesta do USA se uskutečnila v červnu roku 2018. Komise se setkala s partnery v Kongresu, s představiteli veřejnoprávních médií a regulačními orgány. Tématem cesty byla veřejnoprávní média, jejich fungování a dohled nad nimi. Dále pak role internetu a problematika fake news. Proběhla i setkání s novináři.

V říjnu 2018 se konaly volby do Senátu a první ustavující schůze Senátu ve 12. funkčním období se konala 14. listopadu 2018.

Ve 12. funkčním období v roce 2018 se konaly 2 schůze komise, na kterých bylo přijato celkem 11 usneseních.

Komise pracovala ve 12. funkčním období v roce 2018 v tomto složení:

 • Václav Chaloupek– předseda komise
 • Zuzana Baudyšová
 • Mikuláš Bek
 • Martin Červíček
 • Ladislav Faktor
 • Marek Hilšer
 • Miluše Horská
 • Jitka Chalánková
 • Jan Žaloudík
 • Petr Bratský (externista, bývalý senátor)

ZÁVĚR

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky v roce 2018 navázala na své aktivity z předchozích období a intenzivně se věnovala problematice rozhlasového a televizního vysílání. Schůzí SKSP se účastnili zástupci ministerstev, zástupci regulačních orgánů, zástupci jednotlivých medií a odborníci.

 

Václav Chaloupek, v. r.
předseda
Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky