Přehled legislativní činnosti

Tabulka č. 1 - Celkový přehled návrhů zákonů projednaných v roce 2018

  počet čísla senátních tisků
Ústavní zákony - celkem 0  
Návrhy zákonů - celkem 52  
nezabývat se 1 290
schváleno 33 10, 16, 7, 6, 8, 5, 339, 332, 341, 342, 340, 338, 313, 296, 297, 305, 291, 303, 288, 295, 294, 300, 293, 298, 299, 304, 292, 269, 257, 260, 256, 233
zamítnuto 5 11, 335, 333, 267, 258
pozměňovací návrhy 11 Schváleno ve znění Senátu Schváleno v původním znění PS Neschváleno
36, 334, 337, 268, 244 9, 12, 4, 06, 270, 259  
nepřijato usnesení 2 2, 289

Tabulka č. 2 - Celkový přehled návrhů zákonů, mezinárodních smluv a evropských tisků projednaných na schůzích Senátu konaných v roce 2018

schůze zákony celkem schváleno nezabývat se pozměňovací návrhy zamítnuto nepřijato usnesení smlouvy tisky EU
1222----110
131--1--718
1453-11-18
1541-21-54
16171411-1612
1711----413
18------924
1--------
2106-22--2
31----1--
4116-41-414
Celkem52331115237105

Tabulka č. 3 - Legislativní proces v Senátu v 11. funkčním období

 
Počet schůzí 18
Projednáno
Mezinárodní smlouvy 71
Tisky EU 154
Zákony celkem 155
Z toho
Nezabývat se 3
Schváleno 114
Nepřijato usnesení 8
Zamítnuto 11
  nepřijatý zákon schváleno ve znění PS
  4 17
Pozměňovací návrhy 19
  nepřijatý zákon schváleno ve znění Senátu schváleno ve znění Poslanecké sněmovny
  2 9 8