Zpráva o činnosti Mandátového a imunitního výboru

Mandátový a imunitní výbor Senátu měl ve druhém roce jedenáctého funkčního období jedenáct členů. Předsedou výboru byl senátor Jiří Oberfalzer, místopředsedy výboru senátoři Lubomír Franc, Renata Chmelová a Jaroslav Malý a ověřovateli výboru pak senátoři Jiří Carbol, Jiří Vosecký a Jaroslav Větrovský.

Po říjnových volbách do Senátu a po ustavení všech jeho orgánů, měl výbor v novém dvanáctém funkčním období 14 členů a jeho předsedou byl dne 14. listopadu 2018 zvolen senátor Ivo Bárek, místopředsedy výboru se stali senátoři Jaroslav Doubrava, Jaroslav Malý, Jiří Vosecký a Jaroslav Zeman, ověřovateli výboru pak senátoři Miroslav Antl, Jiří Burian a Zdeněk Hraba.

V roce 2018 se konalo pět schůzí výboru, přičemž jedna schůze již byla v rámci nového funkčního období.

V únoru výbor ověřil platnost zvolení senátora v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 39 se sídlem v Trutnově, schválil plán zahraničních cest výboru v roce 2018 (bohužel se ani jedna z plánovaných cest neuskutečnila), v souladu s novelou zákona o střetu zájmů požádal ministra spravedlnosti, aby výlučně pro potřeby senátorů zajistil vypracování podrobné metodiky k novele zákona, zejména pak k povinnostem vyplývajícím ze zákona pro senátory. V červenci pak ověřil platnost zvolení senátora v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 78 se sídlem ve Zlíně a v listopadu po senátních volbách konaných v říjnu 2018, ověřil platnost zvolení senátorů ve všech 27 volebních obvodech.

Výbor, resp. tajemnice výboru vykonávala na základě rozhodnutí vedoucího Kanceláře Senátu činnost zapisovatele (za podpůrný orgán Kancelář Senátu) podle zákona o střetu zájmů, byla senátorům k dispozici při plnění jejich povinnosti předložit ve stanovených lhůtách svá průběžná oznámení či oznámení za jinou veřejnou funkci do Centrálního registru oznámení. Po ukončení mandátu senátorů a při zvolení nových senátorů plnila další úkoly, které pro podpůrný orgán vyplývají ze zákona o střetu zájmů.

V roce 2018 se konala ještě jedna schůze, ale již v rámci nového funkčního období a na této schůzi byli zvoleni noví funkcionáři výboru – viz výše.

Ivo Bárek v.r.
předseda výboru

Zapsala: Dana Šedivá, tajemnice výboru